Obchodní podmínky serveru Rockgear.cz

1. Úvod – popis služby
Rockgear.cz je inzertní server, kde mohou jak fyzické, tak právnické osoby, zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a společenských akcí.  Základní inzerce je bezplatná, rozšířené služby jsou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku.

2. Provozovatel
Provozovatelem serveru je Mgr. Ondřej Hampl, Vackova 380, Liberec, 460 03, Česká republika, IČ:  88117995, neplátce DPH
Kontaktní údaje: +420 721 325 982, info@rockgear.cz

3. Definice pojmů
a. Uživatel – registrovaný návštěvník serveru
b. Server – veškeré internetové služby poskytované provozovatelem
c. Provozovatel – Mgr. Ondřej Hampl
d. Správce – majitel serveru nebo osoba pověřená jeho správou
e. Inzerát – nabídka a poptávka zboží
f. Inzerent – inzerující uživatel serveru
g. Podmínky – tento dokument
h. Data – jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil

4. Práva a povinnosti smluvních stran
a. Provozovatel:
i. provozovatel neodpovídá za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikli přímo, nepřímo, či náhodně v důsledku využívání služeb serveru
ii. provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů či způsob využití služeb serveru
iii. provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi inzerentem a zájemcem a nepřebírá žádnou odpovědnost za původ a kvalitu nabízeného zboží
iv. provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a bez předchozího oznámení služby serveru měnit či inovovat
v. provozovatel je oprávněn provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez udání důvodu
vi. provozovatel je oprávněn umístit na server reklamní sdělení třetích stran
vii. provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty s nepravdivými nebo neaktuálními údaji
viii. provozovatel je povinen vynaložit maximální úsilí a odbornou péči pro minimalizování případných rizik, která by při řádném využívání služby mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám
ix. provozovatel je oprávněn inzerenta nebo inzeráty, které nesplňují podmínky serveru, ze systému vyřadit a uživateli odepřít přístup na server
x. provozovatel je oprávněn zasílat sdělení informativního či komerčního charakteru na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, nesouhlas může uživatel oznámit při registraci
xi. provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení
xii. provozovatel si vyhrazuje právo smazat účet inzerenta, který se 2 roky nepřihlásil
xiii. provozovatel je oprávněn změnit tyto smluvní podmínky, jakož i rozsah a ceny poskytovaných služeb, o změně bude uživatel informován prostřednictvím newsletteru nejméně 14 dní předem, uživatel má právo tyto změny neakceptovat

b. Inzerent:
i. za obsah inzerátu odpovídá inzerent
ii. v případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje tímto provozovateli licenci k jejich bezúplatnému využití v rámci poskytovaných služeb
iii. v jednom inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží/služeb
iv. inzerent je povinen se pravidelně seznamovat se zněním těchto podmínek
v. inzerent vložením inzerátu vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery, za které ale provozovatel nenese žádnou odpovědnost
vi. inzerent nesmí k inzerátům připojovat fotografie získané z inzerátů jiných prodejců 
vii. inzerent je povinen uvést pravdivé informace o nabízeném zboží či službách, např.: vady, funkčnost, podmínky a rozsah poskytovaných služeb
viii. inzerent nesmí vkládat na server duplicitní inzeráty, tzn. inzerát shodné s inzeráty již vloženými
ix. inzerent je povinen uvést správné a aktuální kontaktní údaje
x. inzerent má možnost jím vložený inzerát ze serveru kdykoli odstranit

5. Pravidla  a rozsah poskytovaných služeb   
a. inzeráty na serveru jsou v základní verzi neplacené, inzerent má možnost připlatit si za rozšíření služeb – viz. sekce Nápověda, platby probíhají v CZK, uvedené ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH)
b. vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 30 dní, poté bude odstraněn z veřejné části serveru, vyjma sekce Servis a Vystoupení – viz. sekce Nápověda
c. pro první kontakt mezi inzerentem a kupujícím lze použít kontaktní formulář či uživatelem uvedené kontakty
d. vztah mezi inzerentem a zájemcem se upravuje dle platného občanského zákoníku. 
e. odpovědnost za dodání, převzetí zboží, poskytnutí služby a zaplacení za zboží či služby nese plně inzerent a zájemce, nikoli provozovatel
f. inzeráty musí korespondovat se zaměřením serveru, v opačném případě budou odstraněny
g. dotazy, podměty a stížnosti mohu uživatelé zasílat na e-mailové adresy uvedené sekci kontakty
h. v případě zakoupení placené služby provede uživatel platbu prostřednictvím platební brány společnosti GoPay
ch. daňový doklad vystaví provozovatel na požádání

6.     Informace o odstoupení od smlouvy

a. inzerent má právo i bez udání důvodu vypovědět užívaní služby, výpověď musí být v textové podobě a musí být doručena provozovateli elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře, tento krok nezbavuje inzerenta povinnosti splnit své závazky k ostatním uživatelům nebo k provozovateli


7.     Reklamační řád
a. reklamace se vyřizují dle NOZ
b. pro nahlášení reklamace pouzijte kontaktní formulář
c. o průběhu reklamace bude zákazník informován elektronickou formou

7. Ochrana osobních údajů
a. inzerent dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám

8. Závěrečné ustanovení
a. tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění